AELIA by Fotini Kostouli Spring 2016 Campaign  Fashion Design: Agathi by Kika Jewelry Design: Aelia by Fotini Kostouli Models: Fotini Antoniadi, Evangelia Koutalidou Venue: NS Place, Athens, Greece

AELIA by Fotini Kostouli Spring 2016 Campaign

Fashion Design: Agathi by Kika
Jewelry Design: Aelia by Fotini Kostouli
Models: Fotini Antoniadi, Evangelia Koutalidou
Venue: NS Place, Athens, Greece

Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_05.jpg
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_04.jpg
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_01.jpg
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_03.jpg
 AELIA by Fotini Kostouli Spring 2016 Campaign  Fashion Design: Agathi by Kika Jewelry Design: Aelia by Fotini Kostouli Models: Fotini Antoniadi, Evangelia Koutalidou Venue: NS Place, Athens, Greece
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_05.jpg
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_04.jpg
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_01.jpg
Malktime_Photography_Ektor_Angelomatis_Fashion_Boudoir_Agathi_by_Kika_03.jpg

AELIA by Fotini Kostouli Spring 2016 Campaign

Fashion Design: Agathi by Kika
Jewelry Design: Aelia by Fotini Kostouli
Models: Fotini Antoniadi, Evangelia Koutalidou
Venue: NS Place, Athens, Greece

show thumbnails